Εργατικά-Ασφαλιστικά-Μισθοδοσία

Η επιλογή της Upgrowth για την έκδοση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας σημαίνει την διασφάλιση για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις  της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης.

Το αξιόπιστο και συγχρόνως ευέλικτο πρόγραμμα μισθοδοσίας προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης σας.

Μισθολογικές & Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Μισθολογικός & Ασφαλιστικός Έλεγχος

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να υλοποιήσει έλεγχο στην μισθοδοσία της εταιρίας σας ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της εταιρίας σας με την νομοθεσία.

Τα πλεονεκτήματα Ανάθεσης της Μισθοδοσίας σε Εξωτερικό Συνεργάτη

Η ανάθεση της μισθοδοσίας σε εξωτερικό σύμβουλο και συνεργάτη της επιχείρησης παρέχει πολλά πλεονέκτημα στην εταιρίας σας καθώς :

Διασφαλίζουμε την ποιότητα παρέχοντας υπηρεσίες μισθοδοσίας μεγάλης εξειδίκευσης. Η επιτυχία οφείλεται στην πολυετή εμπειρία των στελεχών μας στο κομμάτι της μισθοδοσίας, καθώς και στο εξιδεικευμένο δίκτυο συνεργατών μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο