Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η επιλογή της Upgrowth για την έκδοση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας σημαίνει την διασφάλιση για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις  της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης.

Το αξιόπιστο και συγχρόνως ευέλικτο πρόγραμμα μισθοδοσίας προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης σας.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Μισθολογικός & Ασφαλιστικός Έλεγχος

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να υλοποιήσει έλεγχο στην μισθοδοσία της εταιρίας σας ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της εταιρίας σας με την νομοθεσία.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο