Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η Upgrowth παρέχει υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες, βασιζόμενη στην πλήρη γνώση και εφαρμογή της λογιστικής νομοθεσίας με σύγχρονες μεθόδους.

Με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την στενή συνεργασία, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε έγκυρη και ποιοτική πληροφόρηση όσον αφορά την χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας σας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Για Επιχειρήσεις

  • Επιλογή μεθόδου – Συγκριτική ανάλυση
  • Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Σύνταξη και υποβολή συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Για Ιδιώτες

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο