Share This Post

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος)

Στόχοι Δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «ElevateGreece»

Αντικείμενο της Δράσης

Η χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης με ποσό έως 80% των εξόδων για το έτος 2020 ή 2021

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (102)
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης (202)
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (181,281,481)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα (185,285,485)

 

Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ορίζεται των 5.000€ και μέγιστο των 100.000€.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ

 

Δικαιούχοι της Δράσης

 • λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
 • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece”
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 31/12/2021
 • είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την ελληνική επικράτεια, ή κεφαλαιουχικέςεπιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
 • συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα της πρόσκλησης
 • δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
 • ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η περίοδος υποβολών ορίζεται από 22/06/2022 εως 31/10/2022 στις 15:00.

Η Αξιολόγηση θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022 το οποίο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του αντίστοιχου οικονομικού – φορολογικού έτους.

More To Explore

Πράσινη Μετάβαση

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»  «Πράσινη Μετάβαση»  Ένας από τους βασικούς στόχους της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής μεταξύ άλλων, αποτελεί η συνεχής προσαρμογή των

Τίτλος Προγράμματος «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες

Μετάβαση στο περιεχόμενο