Νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων 30-45 ετών ύψους 14.800€ με σκοπό την ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01/01/2022

Τίτλος Προγράμματος «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην

Read More »

Λογιστική & Επιχειρηματική Ανάλυση Εταιρειών

Μενού

Στοιχεία Επικοινωνίας


Copyright © 2020 UpGrowth | Created by UpGrowth

Μετάβαση στο περιεχόμενο