Επιδότηση επιχειρήσεων εστίασης διοργάνωσης εκδηλώσεων, γυμναστηρίων & σχολών χορού

Share This Post

Νέο πρόγραμμα επιδότησης υπό μορφής Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 100%
 
Αφορά έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων.
 
Οι Δικαιούχοι της Δράσης είναι Επιχειρήσεις:
• Εστίασης / Διασκέδασης / Ψυχαγωγίας
• Γυμναστηρίων και Σχολών χορού
• Παιδότοπων
• Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδριών / εμπορικών εκθέσεων
• Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

Προϋπολογισμός προγράμματος € 50.000.000
 
Σε κάθε επιχείρηση θα αποδοθεί επιχορήγηση η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του ετήσιου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 και μέχρι του ποσού των 400.000,00€

Προϋποθέσεις Ένταξης:
• Να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών έως 31/12/2021
• Να έχουν έως 31/12/2021 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους
• Να παρουσιάζουν μείωση κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Περίοδος Υποβολής:
Έναρξη υποβολής: 16/03/2022
Λήξη Υποβολής: 15/04/2022

Τι χρηματοδοτείται:
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30/9/2022 βάσει των Κωδικών των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.
• 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,
• 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια),
• 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,
• 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α.των εντύπων των σχετικών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

More To Explore

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος) Στόχοι Δράσης Στόχος της Δράσης είναι η

Επιχορήγηση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’2798/6-6-2022 οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Εθνικού Σχεδίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο